Läsårstider Grillska Eskilstuna

Elever på yrkesprogrammen har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). Skollag (2010:800), 16 kap. 18 §.

Läsårstider

HT 2021:
Skolstart åk 1                             16 aug 2021 kl. 10.00
Skolstart åk 2-3                         18 aug 2021 kl. kl 10.00 - upprop år 2; kl 11.00 - upprop år 3
Höstlov                                       v. 44
Terminsavslutning                      21 dec 2021

VT 2022:
Skolstart elever                             11 jan  2022
Sportlov                                         v. 8
Påsklov                                          v. 15
Skolavslutning                               10 juni 2022
Studenten                                      11 juni 2022

Gustaf Rosenberg
Gustaf Rosenberg
Grillska Eskilstuna
Biträdande rektor