"Kursen har gett mig en fördjupad samhällssyn"

elever i utbildning
På samhällsprogrammet inriktning beteende har du möjlighet att läsa fördjupande sociologi i och med kurserna etnicitet och kulturmöten samt internationella relationer. Sandra, Maha och Emili har valt att läsa kursen etnicitet och kulturmöten.

Vad gör ni på lektionerna och vad lär ni er?

– Vi diskuterar mycket om tillståndet i världen med fokus på etniska konflikter. Vi fokuserar inte bara på själva problemen utan även på lösningar på konflikter som finns. Här uppmanas vi till att verkligen vara källkritiska och försöka se bortom medias framställning av händelser som sker såsom krig, terrorism och flyktingpolitik.

Hur har kursen förändrat er syn på världen och människan?

– Den här kursen har gett mig en fördjupad samhällssyn. Nu ser jag på händelser i världen på ett helt annat sätt. säger Emili.

Emili, Sandra och Maha är eniga om att kursen ger dem en bättre förståelse för andra människor.

Vad tar du med dig från kursen?

Jag tar med mig en förökad kunskap och en inre drivkraft att vilja förändra samhället till det bättre. Att kunna förmedla vikten av tolerans och förståelse för våra medmänniskor är viktigt säger Sandra.

Kan ni ge några konkreta exempel på uppgifter ni gör i kursen?

– Just nu håller vi på att planera för en multikulturell dag som främst riktar sig till barn och unga på flyktingboenden här i Eskilstuna. Vi planerar att bjuda på olika maträtter från världen över, leka lekar och försöka att endast för en dag låta dessa barn och unga få tänka på något annat än de traumatiska upplevelserna de har fått utstått under flykten från deras hemländer.

Vill du veta mer om fördjupningskurser på samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende är du välkommen att kontakta oss. 

Jonny Nilsson
Jonny Nilsson
Grillska Eskilstuna
Lärare samhällskunskap, sociologi och internationella relationer, mentor SABET22B