Skolavslutning HT 2023

torsdag 21 december
09:00 - 11:00
Grillska Gymnasiet | Kungsgatan 29, Eskilstuna
Variationer i tid kan förekomma. Hör med din mentor vad som gäller för dig.
Marie-Louise Viklund
Marie-Louise Viklund
Grillska Eskilstuna
Administratör