Skolavslutning för åk 1-2 VT 2023

fredag 9 juni
09:00 - 11:00
Grillska Gymnasiet | Kungsgatan 29, Eskilstuna
Åk 1 på skolgården (vid regn i matsalen): kl. 9.00-10.00
Åk 2 på skolgården (vid regn i matsalen): kl. 10:30-11:30
Marie-Louise Viklund
Marie-Louise Viklund
Grillska Eskilstuna
Administratör