Mösspåtagning för studenterna på Grillska Eskilstuna

fredag 28 april
13:00 - 14:00
Studenter

 

Mösspåtagning är en tradition i Sverige som firas i samband med studentexamen, vilket är den högsta nivån av utbildning på gymnasiet. Traditionen härstammar från början av 1900-talet och har sedan dess blivit en viktig del av den svenska studentkulturen.

Mösspåtagningsceremonin symboliserar avslutningen av gymnasieutbildningen och det övergångsstadiet som eleverna går igenom när de slutar gymnasiet och går vidare till nästa fas i sina liv. Under ceremonin tar studenterna på sig vita studentmössor, som har blivit en symbol för studentexamen i Sverige.

Mössan representerar också en stolthet över att ha genomfört en utbildning och avancerat till en högre nivå av akademisk prestation. Traditionellt sett används mössan även som en symbol för den kunskap och den bildning som studenterna har fått under sin gymnasieutbildning.

hjk

 

Marie-Louise Viklund
Marie-Louise Viklund
Grillska Eskilstuna
Administratör