Gymnasieprogram Grillska Eskilstuna

På Grillska Eskilstuna kan du välja mellan sex nationella program. Fyra av programmen är högskoleförberedande och två är yrkesprogram.

Högskoleförberedande program ger dig behörighet för fortsatta studier på högskolan. På yrkesprogrammen kan du börja arbeta direkt efter gymnasiet eller välja att läsa högskoleförberedande kurser om du vill studera vidare.