Elevhälsoteamet på Grillska Eskilstuna

Socialpedagog Fadi med eleverna på rasten
På Grillska Eskilstuna har vi ett inkluderande förhållningssätt och en tillgänglig miljö. Ett starkt elevhälsoteam kan erbjuda dig ett bra stöd.

Skolans elevhälsoteam finns tillhands och arbetar för att eleverna ska få rätt förutsättningar att nå sina studiemål och må bra. I elevhälsan (EHT) på gymnasiet arbetar rektor, specialpedagog, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska utifrån en helhetssyn vad gäller elevens  studiesituation, sociala situation, hälsa och behov av stöd.

Vad är målet?

Målet är att så tidigt som möjligt finna rätt stöd för de elever som har behov av det. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och erbjuder pedagogiskt och socialt stöd samt en tillgänglig miljö för elever med funktionsnedsättning eller andra studiehinder. Stödverktyg för läsning och skrivning, ClaroRead, Spell Right och Stava Rex, köps in för att finnas tillgängligt för alla elever.

Tillgänglighet?

Vi är en av få skolor som har skolsköterska, socialpedagog, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare som alltid är på plats. Vår huvudman Stadsmissionens Skolstiftelse följer Riksföreningen för skolsköterskors rekommendation för heltidstjänster per hundra elever.  Samarbete med Stockholms Stadsmissions verksamheter för unga finns, till exempel med Stockholms Stadsmissions ungdomsmottagning, terapi- och samtalsmottagning och verksamhet för unga föräldrar. 

Maria Rengman Nilsson
Maria Rengman Nilsson
Grillska Eskilstuna
Socialpedagog
Fadi Elia
Fadi Elia
Grillska Eskilstuna
Socialpedagog
Ulrika Forsén
Ulrika Forsén
Grillska Eskilstuna
Kurator
Helena Janeling
Helena Janeling
Grillska Eskilstuna
kurator
Kristin Janeling
Kristin Janeling
Grillska Eskilstuna
Specialpedagog
Ramona Davidsson
Ramona Davidsson
Grillska Eskilstuna
Specialpedagog
Anna Blomberg
Anna Blomberg
Grillska Eskilstuna
Skolsköterska
Anne Löwencrona
Anne Löwencrona
Grillska Eskilstuna
Studie- och yrkesvägledare