Grillska Crossfit

Två tjejer som tränar på Grillska Crossfit
På Grillska Eskilstuna kan du som går samhällsprogrammet beteende välja CrossFit som ett ämne på schemat. Du får kunskaper om din egen fysiska och psykiska förmåga och om träning och hälsa. Skolan är CrossFit-affilierad under namnet Grillska CrossFit.

CrossFit är högintensiv träning där du kombinerar rörelser från många olika sporter. Träningen passar oavsett om du gör en idrottssatsning och ser CrossFit som ett komplement eller om du vill kombinera dina studier med fysisk träning. 

Kvalitetssäkrad träning

Grillska CrossFit är en CrossFit-affilierad verksamhet. Det betyder att träningen leds av specialutbildade och kompetenta coacher. Du har två träningstillfällen i veckan och du tränar i CrossFit Fristadens lokaler och har tillgång till högklassig utrustning.

Du lär dig också att utveckla träningsprogram utifrån olika behov, dokumentera, utvärdera, utveckla fysiska kvaliteter och reflektera över etiska ställningstagande i samband med träning och hälsa. 

Träningens roll i samhället

Målet med CrossFit-kursen är att du ska lära dig mer om dig själv, din egen fysiska och psykologiska kapacitet, men även att du ska få kunskaper om gruppdynamik och träningens roll och betydelse i samhället.

I kursen ingår också att anordna event och du som valt CrossFit är med och projektleder skolans årliga tävling för intresserade CrossFit-utövare från hela Sverige. De insamlade pengarna går till välgörande ändamål.

Valbart för dig på samhällsprogrammet beteende 

Du som går samhällsprogrammet beteende väljer alltså CrossFit genom ditt individuella val. Kursen finns under Idrott och hälsa 1 – specialisering, Idrott och hälsa 2 – specialisering, Träningslära 1 och Träningslära 2.

Varje kurs motsvarar 100 poäng och totalt kan du alltså välja 400 poäng CrossFit. 

CrossFit Journal logga

 

 

 

Helena Linde
Helena Linde
Grillska Eskilstuna
Lärare i CrossFit, idrottsämnen och pedagogik, mentor SABET22A