Kursen sociologi

I kursen sociologi på samhällsprogrammet försöker vi dra slutsatser om hur sociala skillnader påverkar människors förutsättningar i livet. En bra utgångspunkt är att gå ut och titta på staden och dess olika bostadsområden.
Jonny Nilsson
Grillska Eskilstuna
Lärare samhällskunskap, sociologi och internationella relationer, mentor SABET22B