Intervju med studievägledare Anne Löwencrona

Anne Löwencrona
Studievägledare Anne Löwencrona är studie- och yrkesvägledare på skolan. Hon är gift, bor i en villa i Katrineholm och har en dotter som är 15. Anne väljer att pendla till Eskilstuna trots att hon kan få jobb på en mer närliggande skola.

Varför har du valt att jobba på Grillska Eskilstuna?

Det är för att vi satsar på elevhälsan här. Det är många professioner som jobbar ihop och hjälper varandra från olika håll. Om en elev behöver hjälp så är vi många som kan hjälpas åt från olika håll. Jag hjälper främst till genom studier och vägledning, men vi har ett väldigt bra samarbete med specialpedagoger, socialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor också. Vi är ett bra team och det är det som göra att jag trivs på mitt jobb. 

Vad gör du på skolan?

Till mig är man välkommen om man vill prata om sin framtid främst när det gäller studie- och yrkesval. Jag vill att eleverna ska bli medvetna om olika alternativ som finns för att på så sätt kunna göra väl underbyggda val. Det kan ske genom vägledningssamtal enskilt eller i grupp. Det vi pratar om kan handla om individuella val, eftergymnasiala utbildningar eller yrkesval. 

När ska man ta kontakt med dig och hur gör man?

Man är alltid välkommen, men det kanske främst är om man funderar över någonting som vad man vill bli när man blir stor, eller om man väljer en viss kurs hur det påverkar, eller meritpoäng, eller hur arbetsmarknaden ser ut för ett visst yrke. Det går alltid att ringa, skicka sms eller maila. Eller varför inte komma förbi en sväng, jag sitter på våning 3 och är på skolan alla dagar.  Tel. 070-437 0313. Mejl: anne.lowencrona@grillska.se

Följ gärna Grillska Eskilstunas syv på instagram


 

Anne Löwencrona
Grillska Eskilstuna
Studie- och yrkesvägledare