Intervju med specialpedagog Ramona

Ramona Davidsson
Vi har nu ännu en medlem i elevhälsoteamet vid Grillska Eskilstuna. Ramona Davidsson är specialpedagog och började i februari.

Vem är du?

Jag är specialpedagog med lång erfarenhet av en av Eskilstunas största kommunala gymnasieskolor. Jag tycker verkligen om att arbeta med ungdomar och att hitta sätt att ta sig förbi svårigheter och hinder på olika sätt. Jag har en bred kompetensbas med erfarenheter av studieförberande program, yrkesförberedande program och olika introduktionsprogram. 

Hur kommer du att jobba på Grillska Eskilstuna?

Som specialpedagog arbetar jag främst främjande och förebyggande. Det betyder att jag tillsammans med lärarna utvecklar undervisningen och skolmiljön för att den ska passa för många olika elever. Vissa elever upplever ibland skolan som utmanande och jag kan med mina "specialpedagogiska glasögon" hjälpa lärare att undvika olika fallgropar och hinder samt hjälpa till att hitta strategier för elev och lärare för att denna utmaning ska kännas med hanterbar. Ibland behöver jag också göra pedagogiska kartläggningar för att komma fram till vad elever som riskerar att inte nå målen behöver för att lyckas i skolan.  Jag kommer ha många samtal med kollegor, elever och föräldrar för att kunna analysera och förstå vad som kan vara genomförbart, allt i syfte för att elever ska klara sina gymnasiestudier. 

Vad är det som är speciellt med Grillska Eskilstuna?

Det som jag upplever som speciellt med Grillska Eskilstuna är den goda stämningen. Det är en ganska stor skola men med en känsla av en liten skola. Jag tycker att det är en varm atmosfär och det finns en närhet till elever och kollegor. Jag har fått uppfattningen av att de som arbetar på Grillska Eskilstuna är engagerade och kunniga. En väldigt bra kombination med andra ord! 
 

Ramona Davidsson
Grillska Eskilstuna
Specialpedagog