Intervju med socialpedagog Maria

Socialpedagog Maria Rengman Nilsson
Socialpedagogen Maria Rengman Nilsson svarar på frågor.

Vad gör en socialpedagog? 

Jag jobbar med värdegrund, likabehandlingsarbete och konflikthantering. Mitt uppdrag är att eleverna ska komma till skolan, få arbetsro och känna att de är trygga i skolan. Det är också viktigt hur man är med varandra. Det är inte ok att kalla personer för saker. Man ska acceptera alla. Det sker sociala saker på nätet, konflikter, som kan göra att man känner sig otrygg. Det är det jag jobbar med. 

Vad gör du på Grillska Eskilstuna?

Jag tycker möten med elever och relationer är viktigt. Jag är intresserad av hur de har det. Jag är en trygg vuxen. Man kan surra med mig både om det ena och det andra. Tanken är också att jag kan vara en brygga och länk mellan lärare och elev. Jag jobbar med det friska för att komma åt det som inte fungerar. Dessutom har jag också hand om elevrådet och har mycket koll på närvaron. 

Vad har du för bakgrund?

I botten är jag fritidspedagog. Sen har jag läst en massa kurser på högskolan, likabehandling, MI, första hjälpen till psykisk hälsa, och annat. Framför allt har jag en otrolig erfarenhet eftersom jag jobbat i skolans värld i 30 år, bland annat S:t Eskils gymnasium, Lagersbergsskolan, och då framför allt med elever som inte haft en plats i skolan eller känt att skolan inte är deras arena. Jag har jobbat i fältgruppen, med våldsprevention, haft MI-samtal med de med hög frånvaro, jobbat ute på fältet tillsammans med Ung Fritid, på fritidsgårdar, jobbat relationsbyggande och med föräldrasamtal. 


 

Maria Rengman Nilsson
Grillska Eskilstuna
Socialpedagog