Intervju med socialpedagog Fadi E

Socialpedagog Fadi Elia
Grillska Eskilstunas socialpedagog Fadi Elia sitter i mitten av våning 2 och säger att man kan komma till honom med vilka problem eller frågor som helst. Eller om man bara vill snacka med någon. Dörren står alltid öppen. Om någon pratar med Fadi stänger han dörren. Då får man knacka. Annars kan man pimma, ringa eller SMS:a: 0704-979850.

Vad gör en socialpedagog?

En socialpedagog jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa. De jobbar främjande, ungefär med samma funktioner som en kurator men än mer ute hos eleverna, säger Fadi E. Mer socialt. Vi ska också vara behjälpliga gentemot lärarlaget mot pedagogerna om det är något de behöver stöd i. En socialpedagog är en trygg vuxen som eleverna kan vända sig till om det är något. 

Vem är du?

Jag bor i Katrineholm, så jag kommer pendla. Jag har familj och barn i Katrineholm. Jag är ursprungligen från Libanon och kom till Sverige när jag var 10 år. Jag kommer ihåg väldigt mycket från kriget i Libanon, men det har jag bearbetat idag, hos en psykoterapeut. Tidigare har jag arbetat inom psykiatrin som psykoterapeut inom den privata sektorn i Katrineholm med ett klientel med tungt missbruk. Det tog mycket på mig. Nu håller jag på och utbildar mig till socialpedagog på Södertörns högskola, och blir klar i juni. 

Varför vill du jobba med ungdomar?

Jag har valt att gå vidare med ungdomar för att jobba mer förebyggande, så att ungdomarna inte hamnar i vad jag jobbade med förut. Jag vill förebygga den psykiska ohälsan, så att de inte hamnar i missbruk. Dagens ungdom sätter sådan press på sig själv att jag vill vara med i skolvärlden och underlätta för dessa ungdomar. 

Hur ska du göra det?

Genom att använda mina kunskaper från psykiatrin och psykoterapeututbildningen. Även om vi inte behandlar i skolan så kan jag använda samma tekniker och vet hur man kan tänka och agera. 

Varför vill du jobba just här? Du måste ju pendla?

Jag har hört så mycket gott om Grillska av en kollega, Anne, som jobbar här. Våra barn umgås dagligen och går knappt att skilja åt. Jag har frågat Anne om hon inte ska jobba i Katrineholm eftersom det finns många tjänster och hon då slipper pendla. Men nej, för hon har berättat hur bra det är på skolan och hur bra ledningen är och att eleverna är fantastiska. Och eleverna är jätterara. Så nej, jag tror inte att jag kommer byta till Katrineholm. Det är skönt att åka tåg en stund. 

Fadi Elia
Grillska Eskilstuna
Socialpedagog