Intervju med elever på IT-programmet

Våra IT-elever berättar om vad som är det bästa med IT-programmet och varför dem valde just det.