Antagningspoäng

Poängberäkningen till gymnasiet kan vara en källa till förvirring. Nu går vi en gång för alla igenom hur det verkligen fungerar.

Det är slutbetyget från årskurs 9 som är underlag för meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i ditt slutbetyg. Betyg enligt den nya sexgradiga betygsskalan meritvärderas enligt följande: A=20, B=17,5, C=15, D=12,5 och E=10. F har betygsvärdet 0. 

Behörigheten är olika beroende på vilket program som du söker.

Yrkesprogram:

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att du det krävs att du har minst betyget E (eller Godkänd i det tidigare betygssystemet) i:

  • svenska/svenska som andra språk
  • engelska
  • matematik
  • plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

För att komma in på ett yrkesprogram krävs alltså minst 80 poäng (Godkänt i alla 8 ämnen = 80 poäng)

Högskoleförberedande program:

För att vara behörig till de högskoleförberedande programmen krävs att du har minst betyget E (eller Godkänd i det tidigare betygssystemet) i:

  • svenska/svenska som andra språk
  • engelska
  • matematik
  • plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt.

För att komma in på ett högskoleförberedande program krävs alltså minst 120 poäng (Godkänt/betyg E i alla 12 ämnen = 120 poäng)

OBS!

För Ekonomi (EK), Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
För Naturvetenskapliga (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.
För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst.

"Lägsta poäng" redovisar den poäng som den sist antagna eleven hade. "Medelpoäng" representerar genomsnittsvärdet av alla antagna elevers meritvärde och blir alltså därför högre än "Lägsta poäng". Som sökande är egentligen bara intagningspoängen intressant då det är den som avgör om du blir antagen till programmet. Märk väl att ingen kommer att komma in på något program med mindre än 80 poäng enligt de nya antagningsreglerna. Vid konkurrens om platserna kommer den elev med högst poängsumma in.

Anne Löwencrona
Anne Löwencrona
Grillska Eskilstuna
Studie- och yrkesvägledare