Fakturauppgifter Stadsmissionens Skolstiftelse

Här får du som leverantör till Grillska Gymnasiet, Stadsmissionens Folkhögskola, Stadsmissionens Yrkeshögskola eller Stadsmissionens Skolstiftelse information om vad du bör tänka på inför fakturering. Alla fakturor oavsett vilken skola som är mottagare ska ställas till huvudmannen Stadsmissionens Skolstiftelse.

I en stor organisation är det viktigt att de fakturor vi får har tydliga och korrekta fakturauppgifter och referenser för att vi ska kunna betala våra leverantörer så snabbt och effektivt som möjligt. 

Så fakturerar du

Du kan välja att mejla din fakturor till följande adress:
inkfakturor@stadsmissionensskolstiftelse.se
Bifoga endast en faktura per pdf-fil. 

Pappersfakturor skickas till: 
Stadsmissionens Skolstiftelse
Box 35
131 06 Nacka

Organisationsnummer: 802017-0794

Fakturainnehåll

Fakturan ska innehålla uppgifter om skolans namn och referensnummer enligt modellen nedan och för- och efternamn på beställaren.

Referensnummer:
Grillska Eskilstuna: 9080
Grillska Stockholm: 9010
Grillska Stockholm Opalen: 9030
Grillska Gymnasiesärskola: 9020

Grillska Kungsholmen: 9040
Grillska Uppsala: 9050
Grillska Västerås: 9060
Grillska Örebro: 9070
Stadsmissionens Folkhögskola: 8010
Stadsmissionens Yrkeshögskola: 8020
Stadsmissionens Skolstiftelse: 5000

Ska du betala till Stadsmissionens skolstiftelse

Om du ska betala till oss använder du plusgiro 83 87 23-5.
Kom ihåg att ange namn och personnummer.