Fakturauppgifter Stadsmissionens Skolstiftelse

Här får du som leverantör till Stadsmissionens Skolstiftelse information om vad du bör tänka på inför fakturering. Alla fakturor oavsett vilken skola som är mottagare ska ställas till huvudmannen Stadsmissionens Skolstiftelse. Stadsmissionen Skolstiftelse vill säkerställa att hantering av era fakturor sker på ett effektivt och säkert sätt samt värnar om miljön. Därför vill vi att ni som leverantörer till Stadsmission Skolstiftelse skickar e-faktura.

Så här fakturerar du Stadsmissionens Skolstiftelse

Fysiska fakturor
Stadsmissionens Skolstiftelse
Box 35
13 106  NACKA

E-faktura
Vi samarbetar med Kofax för att hantera e-faktura.

GLN-kod är den elektroniska adressen för e-faktura och Stadsmissionens Skolstiftelses GLN-kod är 7368020170794

För att vi ska kunna hantera fakturan och betala i tid (30 dagars betalningsvillkor) så krävs det att en korrekt referens måste anges. Referenskoden är 4-siffrig och den skall anges av den som gör beställningen.

Organisationsnummer: 802017-0794 Stadsmissionens Skolstiftelse
Fakturaadress: inkfakturor@stadsmissionensskolstiftelse.se

Fakturainnehåll

Fakturan ska innehålla uppgifter om skolans namn och referensnummer enligt modellen nedan och för- och efternamn på beställaren.

Referensnummer:
Grillska Eskilstuna: 9080
Grillska Liljeholmen: 9010
Grillska Gymnasiesärskola: 9020

Grillska Kungsholmen: 9040
Grillska Uppsala: 9050
Grillska Västerås: 9060
Grillska Örebro: 9070
Stadsmissionens Yrkeshögskola: 8020
Stadsmissionens Skolstiftelse: 5000

Ska du betala till Stadsmissionens skolstiftelse

Om du ska betala till oss använder du plusgiro 83 87 23-5.
Kom ihåg att ange namn och personnummer.

Har du frågor kan du kontakta oss:


Telefon: 08-684 230 00 (Måndag – Fredag: 8-17)