Välkommen till vår folkhögskola

Läs mer om våra kurser och hur du söker via rubriken 'Så här söker du' till höger. En kort tid till i januari finns enstaka lediga sistaminutenplatser för dig som läst en del redan på gymnasium eller motsvarande och vill avsluta dina studier. Kontakta oss snarast på 08-684 23 502 om du är intresserad. Sista ansökningsdag inför höstterminens start är kring 1 maj. Vi återkommer snart med mer information om vårens ansökningsprocess. Vi finns i Marievik i Liljeholmen. Det tar bara några minuter att gå från Liljeholmen eller Årstadal. Vår skola är omtyckt för sin varma och generösa atmosfär och här blandas människor i olika åldrar och med olika bakgrund i en personlig och trygg miljö. Studier på folkhögskola innebär frihet under ansvar, och under din tid här kommer du med säkerhet att utvecklas, upptäcka dina starka sidor och se nya möjligheter.

Allmän kurs - grundläggande behörighet för högskola

Kursen för dig med ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen. Du väljer mellan tre inriktningar och börjar på den nivå du befinner dig, beroende på tidigare studie- och arbetsbakgrund. Studietiden är 1-3 år, i vissa fall upp till 4 år, beroende på studiebakgrund. Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina mål med studierna. Du ska även bifoga personbevis samt skolbetyg och arbetsintyg om det finns.

Distanskurs i skrivande och opinionsbildning

I februari 2017 startar vi en distanskurs i skrivande som ger grundläggande kunskaper om hur text, bild och ljud kan användas i opinionsbildning. Kursen är på halvfart med några frivilliga träffar. Sista ansökningsdag 3 februari. Våra antagningskrav är att du fyllt 18 år och har minst Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 från gymnasie/komvux, eller motsvarande.

Svenska på SFI-nivå

Inom allmän kurs erbjuder vi också en ettårig kurs med tydlig yrkesmässig temainriktning mot kök och kafé. Studierna varvas med praktik utanför skolan och ger en bra grund för fortsatta studier eller arbete inom området. Antagningskravet är betyg i SFI-nivå C. Kursen riktar sig till kvinnor. Sedan hösten 2013 har vi också SFI-undervisning som vänder sig till nyanlända, från 16 år och uppåt, och ger grundläggande kunskaper i svenska språket. Läs mer om under rubriken SFI.

Behandlingspedagogutbildning

Bedrivs som Yrkeshögskoleutbildning, se rubrik Yrkeshögskola.

Vår pedagogiska idé

På alla våra kurser sker studierna till stor del i temablock istället för att studera enskilda ämnen var för sig. De tematiska studierna är ämnesövergripande, ofta är många ämnen integrerade. Syftet är att se sammanhang och skapa en helhetsbild av ämnesområdet. Gestaltning ochskapande löper som en röd tråd genom temastudierna. Vi tror att olika uttryckssätt stärker lärandet och ger fler och bättre verktyg för att tolka, förståoch kommunicera med sin omgivning. Att lära sig handlar om att tillsammans med andra samtala, reflektera och dra slutsatser. Här får du pröva, ta ställning till och kritiskt granska information från omvärlden. Du tränar din förmåga att uttrycka dig på olika sätt, att söka och bearbeta information och inte minst att arbeta tillsammans med andra. Du deltar i studierna genom grupparbeten, studiebesök och olika presentationsformer. Att studerahos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår.

Stöd vid funktionsnedsättning eller andra studiehinder

Stadsmissionens folkhögskola erbjuder ett inkluderande förhållningssätt, socialt stöd och en tillgänglig miljö. Undervisningen sker till stor del i små nivåanpassade grupper där alla kan arbeta utifrån sina förutsättningar. Vi har en hög lärartäthet och kan erbjuda kurator för personer med till exempel funktionsnedsättning av psykosocial karaktär. Skolan har också en viss teknisk utrustning som stöd vid till exempel dyslexi.

Studeranderättslig standard

Stadsmissionens folkhögskolas studeranderättsliga standard beskriver de rättigheter du har som studerande hos oss och vilken informationsskyldighet vi har. Studeranderätten regleras dels av centralt fastställda dokument enligt Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (läs mer här) och dels av riktlinjer som skolan själv utformat och som den förbinder sig att följa. Mycket av informationen i dokumentet finns publicerad direkt på vår hemsida under olika rubriker. Till höger finns hela dokumentet att skriva ut. 

Korta fakta

Läsåret 2015/2016

19 aug 2015 - 18 dec 2015
7 jan 2016 - 3 juni 2016

Läsåret 2016/2017
22 aug 2016 - 20 dec 2016
10 jan 2017 - 9 juni 2017

Kontakt
Stadsmissionens folkhögskola
Besöksadress: Buteljgatan 6, Marievik Liljeholmen
Postadress: Årstaängsvägen 33, 117 43 Stockholm

Tel: 08-684 23 502

Maila folkhögskolan

Rektor
Magnus Wetterberg
08-684 23 515
E-post

Skolsekreterare
Pia Wikström
08-684 23 502
E-post 

Kurator
Hannes Claesson
08-684 23 551
E-post  

Studie- och yrkesvägledare
Mathias Sköld
070-437 03 09
Arbetstid måndagar samt torsdag fm.
E-post

Se även rubriken Kontakt ovan för utförliga mejladresser mm. 

Notiser