En mänskligare skola för ett mänskligare samhälle

Stockholms Stadsmission har drivit skolverksamhet i över 150 år. Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen skola utan vinstsyfte som utbildar unga och vuxna i Mälardalen. I stiftelsen finns fem skolformer - folkhögskola, sfi och yrkeshögskola samt Grillska Gymnasiet och gymnasiesärskola. Med totalt 2600 studerande är stiftelsen Sveriges största fristående, idéburna skolorganisation.

Alla människor har rätt till utbildning och alla skolor ska vara bra skolor. Men studieresultaten sjunker och ökad segregation bidrar till större klyftor i samhället. Det påverkar inte bara kvaliteten på skolan utan är också ett hot mot demokratin och välfärdssamhället. Bra utbildning är grunden för delaktighet och en förutsättning för ett hållbart och demokratiskt samhälle. Det är bakgrunden till att Stockholms Stadsmissions driver skolor utan vinstsyfte. 

I våra skolor är medmänsklighet och respekt för varandras olikheter centralt. Vi rustar våra studerande med kunskap, en tro på sig själva och på sin egen förmåga, på varandra och på framtiden. Vi vill inspirera till engagemang och låta alla utveckla sin fulla potential som trygga, ansvarsfulla individer i samverkan med andra. Bara tillsammans kan vi bygga ett mänskligare samhälle för alla.


Stadsmissionens skolstiftelse är medlem i Idéburna skolors riksförbund.  

Notiser